1. การเข้าใช้งาน webui โดยเข้าผ่านทาง http://ipaddress/ชื่อusernameของคุณ/
หรือ เข้าได้จากการล๊อคอินผ่าน panel แล้ว เลือกที่ webui

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะมีหน้าให้กรอก username และ password ซึ่งให้กรอกค่าเดียวกับการเข้าใช้งาน remote desktop

3. เมื่อกรอกค่าที่ถูกต้อง หากมีข่าวสาร ประกาศ แจ้งให้ทราบจากทางผู้ให้บริการ จะมีหน้าต่างเตือนขึ้นมาดังภาพ ซึ่งหากกดที่ tab News จะพบกับข้อความที่ถูกส่งมาหาคุณ

4. webui มีรายละเอียด ดังนี้

- การใช้งานทั่วๆไปที่เหมือนกับโปรแกรม utorrent

- คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

- แจ้งการโอนเงิน

- แจ้งปัญหา หรือกรอกข้อแนะนำ

- Web Remote Desktop(โปรแกรมรีโมทผ่านหน้าเว็บไซต์)

- ดาวน์โหลดไฟล์กลับ port80(หากต้องการใช้ต้องแจ้งก่อนนะครับ)

- net2ftp โปรแกรม ftp ผ่านหน้าเว็บไซต์