การเพิ่ม Tottent ให้กับโปรแกรม µTorrent

1.คลิ๊กที่ไอคอน ตามรูปด้านล่าง หรือ ลากไฟล์ .torrent เข้ามายังโปรแกรม

2.เลือกไฟล์ torrent ที่ต้องการ จากนั้นเลือกคำว่า Open

3.จะแสดงไฟล์ที่คุณต้องการจะโหลด จากนั้นเลือกคำว่า OK

4.จะได้ไฟล์ Torrent เข้ามายังโปรแกรม


การลบ Tottent ออกจากโปรแกรม µTorrent

1.1 เลือกTorrent ที่ต้องการ จากนั้นเลือกไอคอนตามรูปด้านล่าง หรือทำตาม (1.2)

1.2 เลือกTorrent ที่ต้องการ คลิกขวา แล้วเลือก Remove And > Delete .torrent+Data


การใส่ คำอธิบาย ให้ torrent เพื่อเตือนความจำ หรือ แจ้งความประสงค์ต่างๆ

1.คลิกขวา ที่ Torrent ที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Label > New Label...

2.กรอกคำพูดที่ต้องการ

3.เมื่อทำการเพิ่ม note แล้ว จะได้ดังรูปด้านล่าง