การบันทึก torrent จากเว็บ ให้เข้ามาที่โปรแกรม uTorrent

(ปัญหาคือ ส่วนมากจะถูกเลือก uTorrent ปริยายมา ซึ่งไม่สามารถเรียกใช้งานได้)

1.ให้กด Torrent ที่ต้องการจากเว็บบิท ต่างๆ จะได้หน้าตาคล้ายๆแบบภาพด้านล่างนี้

2.เลือกที่dropdow box ที่เขียนว่า utorrent(default) หรือ utorrent(ปริยาย) และให้เลิือก "Other..." หรือ "อย่างอื่น..."

3.ให้กดไปที่ desktop และ เลือก utorrent ที่อยู่ที่หน้า desktop

4.ทำการบันทึกไว้ เพื่อครั้งหน้าจะได้เลือกที่ utorrent ตัวนี้เลย