1. การเข้าใช้งาน โดยเข้าผ่านทาง http://ipaddress:8080
หรือ เข้าได้จากการล๊อคอินผ่าน panel แล้ว เลือกที่ ตามภาพด้านล่าง

2. หากเป็นไฟล์เดี่ยวๆ สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดกลับได้เลย

แต่หากไฟล์ที่ต้องการโหลดเป็นโฟลเดอร์ สามารถโหลดแบบซิบไฟล์มา โดยให้ทำการติ๊กถูก เลือกหน้าโฟลเดอร์ที่ต้องการ(ในรูปที่1) จากนั้นเลือก Archive(ในรูปที่2)