1.ไปที่ Start > Accessories > Remote Desktop Connection

2. กรอกไอพีเครื่อง โดยกรอกตามไอพีที่คุณได้รับมา ดังตัวอย่างด้านล่าง

3. กรอก username และ password ของคุณ