1. คลิ๊ก ไอคอน FileZilla Client เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

2. เมื่อเปิดโปรแกรม แ้ล้วจะได้โปรแกรมดังภาพ

3. กรอก IPเครื่อง , username , password และ port จากนั้นกด เชื่อมต่อด่วน

4.เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะได้ภาพดังรูป

5.เลือกไฟล์ที่คุณต้องการโหลดกลับ

6. เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการโหลดแล้ว ให้คลิกขวา เลือก ดาวน์โหลด

7. เมื่อโหลดสำเร็จแล้ว จะได้รับข้อความดังภาพ