1. คลิ๊ก ไอคอน FastCopy ที่อยู่บนหน้า desktop

2.จะได้ หน้าจอโปรแกรม ดังภาพด้านล่าง

3. กดที่ Source หรือเลือก Folder ที่ต้องการแล้ว ลากไปที่ text input ช่อง Source

4.กดที่ DestDir เพื่อเลือก ที่เก็บไฟล์ของคุณ เช่น ไดรฟ์ USB ของคุณ

5.ติ๊ก เลือก Estimate และ Nonstop ดังภาพด้านล่าง

6. เมื่อทำตามข้อที่5. แล้ว จากนั้นให้กด Execute

7. จากนั้นรอให้โหลดให้เสร็จ โดยดูเวลาเสร็จจาก Remain: